3 cách chuyển cột thành hàng, hàng thành cột trong Excel

Bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách chuyển cột thành hàng, hàng thành cột trong Excel.

Link tải file thực hành:

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ và cập nhật video mới nhất từ Gà Excel nhé
Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel “Gà_excel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

3 cách chuyển cột thành hàng, hàng thành cột trong Excel

Bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách chuyển cột thành hàng, hàng thành cột trong Excel.

Link tải file thực hành:

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ và cập nhật video mới nhất từ Gà Excel nhé
Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel “Gà_excel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *