Cách giãn dòng giãn đoạn và định dạng văn bản word

Hướng dẫn cách giãn dòng giãn đoạn tự động và định dạng văn bản trong word (Paragraphs)

— Contact —
👉 Email: excel.chicken@gmail.com

— Donate —
💸 Paypal: excel.chicken@gmail.com
💸 ViettinBank: 101871902505 Nguyễn Văn Trí

————–
Link tải file thực hành:
(vào tệp(file)–chọn tải_xuống(download)–chọn .xlsx)

—————–

#Gaexcel #Gà_excel #ExcelChicken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *