Đồng bộ dữ liệu từ Google Sheet sang Excel

Hướng dẫn cách đồng bộ dữ liệu từ Google Sheet sang Excel

– Donate –
💸 Paypal: excel.chicken@gmail.com
💸 ViettinBank: 101871902505 Nguyễn Văn Trí

————–
Link tải file thực hành:
(vào tệp(file), chọn tải_xuống(download), chọn .xlsx)

—————–

#Gaexcel #Gà_excel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *