Hàm ROW và ROWS trong Excel (7 ví dụ siêu hay)

Hướng dẫn sử dụng hàm ROW và ROWS từ cơ bản đến nâng cao qua 7 ví dụ siêu hay nhất định phải biết

– Contact –
👉 Email: excel.chicken@gmail.com

– Donate –
💸 Paypal: excel.chicken@gmail.com
💸 ViettinBank: 101871902505 Nguyễn Văn Trí

————–
Link tải file thực hành:
(vào tệp(file), chọn tải_xuống(download), chọn .xlsx)

—————–

#Gaexcel #Gà_excel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *