Hàm SUMIFS tính tổng có điều kiện nâng cao

Hướng dẫn sử dụng Hàm SUMIFS để tính tổng có điều kiện từ cơ bản đến nâng cao

— Contact —
👉 Email: excel.chicken@gmail.com

— Donate —
💸 Paypal: excel.chicken@gmail.com
💸 ViettinBank: 101871902505 Nguyễn Văn Trí

————–
Link tải file thực hành:
(vào tệp/file chọn tải_xuống/download excel file)
—————–

#Gaexcel #Gà_excel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *