Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 48 hàm Vlookup Hlookup Left Right IF Sumifs Date

0
44

Download tài liệu: http://bit.ly/101BaiTapExcel
Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
Facebook hỗ trợ:: https://www.facebook.com/excelchicken

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng gồm:
1. Hàm Vlookup và Hlookup
2. Hàm điều kiện IF
3. Hàm SumIFs
4. Hàm Left
5. Hàm Right
6. Hàm Date
7. Format Cell
8. Kết hợp các hàm trên
9. Hàm Vlookup trong Excel
10. Hàm Vlookup nâng cao
11. Hàm Vlookup và Hlookup
12. Hàm Vlookup kết hợp hàm IF
13. Hàm Vlookup từ cơ bản đến nâng cao
14. Hàm IF trong Excel
15. Hàm IF kết hợp Vlookup
16. Hàm IF và hàm Vlookup trong Excel
17. Hàm Left và Right trong Excel

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexce #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

LEAVE A REPLY