Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 52 Hàm Vlookup Left Right Min Max AdvanceFilter

0
57

Download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1TEBobBD8qDzpQ79ItDdwczKcEQSrs_wO/view
Facebook hỗ trợ:: https://www.facebook.com/excelchicken

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 52 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm Min
3. Hàm Left
4. Hàm Right
5. Hàm Max
6. Hàm Match
7. Hàm Match
8. Cách sử dụng Advance Filter
9. Kết hợp các hàm trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

LEAVE A REPLY