Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 68 Hàm Vlookup If Left Right Advanced Filter

Download tài liệu:

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 68 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm IF
3. Hàm Left
4. Hàm Right
5. Định dạng có điều kiện
6. Advanced Filter
7. Kết hợp các nội dung trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *