Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 74 Hàm Vlookup Left If IfError Format Cell Minute Hour

0
75

Download tài liệu: http://bit.ly/101BaiTapExcel
Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
Facebook hỗ trợ:: https://www.facebook.com/excelchicken

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 74 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm IF
3. Hàm IfError
4. Hàm Left
5. Format Cell
6. Hàm Minute và Hour
7. Kết hợp các nội dung trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

LEAVE A REPLY