Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 75 Hàm Vlookup Right If Sumifs Advanced Filter Chart

0
69

Download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1TEBobBD8qDzpQ79ItDdwczKcEQSrs_wO/view

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 75 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm IF
3. Hàm Sumifs
4. Advanced Filter
5. Hàm Right
6. Định dạng Cell
7. Kết hợp các nội dung trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

LEAVE A REPLY