Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 83 Hàm Vlookup Hlookup Left Sum

Download tài liệu:

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 83 gồm:
1. Hàm Hlookup
2. Hàm Vlookup
3. Hàm Sum
4. Hàm Left
5. Đánh số thứ tự
6. Kết hợp các hàm trên với nhau

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *