Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 96 Hàm Vlookup IF Weekday SumIfs And

0
55

Download tài liệu: http://bit.ly/101BaiTapExcel
Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
Facebook hỗ trợ:: https://www.facebook.com/excelchicken

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 96 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm IF
3. Hàm Sumifs
4. Hàm Weekday
5. Hàm And
6. Kết hợp các hàm trên với nhau

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

LEAVE A REPLY