Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 99 Hàm Vlookup IF And

Download tài liệu:

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 99 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm IF
3. Hàm And
4. Kết hợp các hàm trên với nhau

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *