Ngôi nhà vừa thanh lịch lại vừa sang trọng tại Houston, Texas

Vừa sang trọng lại vừa có phần cổ kính, ngôi nhà mang đến cho chủ nhân của nó một cuộc sống thú vị và ở đẳng cấp cao với sự tuyệt vời và ấn tượng trong thiết kế của nó. Ngôi nhà tại Houston, Texas này được thiết kế từ năm 1996 với yêu cầu của chủ nhân là phải vừa thanh lịch lại vừa sang trọng trong phong cách cổ kính đầy hoàn hảo.

e6587b2527953e454522caad9cbf0ecd Ngôi nhà vừa thanh lịch lại vừa sang trọng tại Houston, Texas

0dbd50cc98d449bfe0b9ab0d8c4bada5 Ngôi nhà vừa thanh lịch lại vừa sang trọng tại Houston, Texas

02adb697ad7c1a67a8ea56de70c6fd14 Ngôi nhà vừa thanh lịch lại vừa sang trọng tại Houston, Texas

5ca2fe687c7446e8616e593a09a28ed3 Ngôi nhà vừa thanh lịch lại vừa sang trọng tại Houston, Texas

53e034901510d8bad7c0cbafda6eb3eb Ngôi nhà vừa thanh lịch lại vừa sang trọng tại Houston, Texas

395697db999c752a4e21d8976809068f Ngôi nhà vừa thanh lịch lại vừa sang trọng tại Houston, Texas

a0a719966e203c6f71a40ce12ce72c89 Ngôi nhà vừa thanh lịch lại vừa sang trọng tại Houston, Texas

c0d0686f7ca2735503f079b29091ac89 Ngôi nhà vừa thanh lịch lại vừa sang trọng tại Houston, Texas

dcd802bad2376a2a23d92142dd70aece Ngôi nhà vừa thanh lịch lại vừa sang trọng tại Houston, Texas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *