Tag Archives: gaexcel

Cách tính tổng có điều kiện bỏ qua dòng ẩn trong Excel

Hướng dẫn cách tính tổng có điều kiện bỏ qua dòng ẩn trong Excel – Contact – 👉 Email: excel.chicken@gmail.com – Donate – 💸 Paypal: excel.chicken@gmail.com 💸 ViettinBank: 101871902505 Nguyễn Văn Trí ————– Link tải file thực hành: (vào tệp(file), chọn tải_xuống(download), chọn .xlsx) —————– #Gaexcel #Gà_excel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 01 – Hàm Sum, Count, Countifs, Min, Max, Average, Round…

Excel cơ bản giúp bản làm chủ excel từ cơ bản đến nâng cao. Loạt video này hướng dẫn các bạn thực hành chi tiết thông qua các ví dụ cụ thể. Phù hợp cho các bạn muốn: học excel văn phòng, học excel cấp tốc, hoc excel nang cao mien phi, học excel online […]

Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 07 hàm Sum, Countif, If, Min, Max, Average, …

Excel cơ bản giúp bản làm chủ excel từ cơ bản đến nâng cao. Loạt video này hướng dẫn các bạn thực hành chi tiết thông qua các ví dụ cụ thể. Phù hợp cho các bạn muốn: học excel văn phòng, học excel cấp tốc, hoc excel nang cao mien phi, học excel online […]

Học Excel cơ bản – Hướng dẫn thực hành chi tiết – Bài 06

Excel cơ bản giúp bản làm chủ excel từ cơ bản đến nâng cao. Loạt video này hướng dẫn các bạn thực hành chi tiết thông qua các ví dụ cụ thể. Phù hợp cho các bạn muốn: học excel văn phòng, học excel cấp tốc, hoc excel nang cao mien phi, học excel online […]

Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 05 Hướng dẫn làm bảng cửu chương

Excel cơ bản giúp bản làm chủ excel từ cơ bản đến nâng cao. Loạt video này hướng dẫn các bạn thực hành chi tiết thông qua các ví dụ cụ thể. Phù hợp cho các bạn muốn: học excel văn phòng, học excel cấp tốc, hoc excel nang cao mien phi, học excel online […]

Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 04 – Hướng dẫn giải phương trình bậc nhất và bậc hai

Excel cơ bản giúp bản làm chủ excel từ cơ bản đến nâng cao. Loạt video này hướng dẫn các bạn thực hành chi tiết thông qua các ví dụ cụ thể. Phù hợp cho các bạn muốn: học excel văn phòng, học excel cấp tốc, hoc excel nang cao mien phi, học excel online […]

Học Excel cơ bản – Hướng dẫn thực hành chi tiết – Bài 03

Excel cơ bản giúp bản làm chủ excel từ cơ bản đến nâng cao. Loạt video này hướng dẫn các bạn thực hành chi tiết thông qua các ví dụ cụ thể. Phù hợp cho các bạn muốn: học excel văn phòng, học excel cấp tốc, hoc excel nang cao mien phi, học excel online […]

Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 02 hàm thời gian Day, Weekday, Month, Year, Hour, Minute…

Excel cơ bản giúp bản làm chủ excel từ cơ bản đến nâng cao. Loạt video này hướng dẫn các bạn thực hành chi tiết thông qua các ví dụ cụ thể. Phù hợp cho các bạn muốn: học excel văn phòng, học excel cấp tốc, hoc excel nang cao mien phi, học excel online […]

Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 09 Hàm Sum, Sumifs, Countifs, IF, Max và nối chuỗi

Excel cơ bản giúp bản làm chủ excel từ cơ bản đến nâng cao. Loạt video này hướng dẫn các bạn thực hành chi tiết thông qua các ví dụ cụ thể. Phù hợp cho các bạn muốn: học excel văn phòng, học excel cấp tốc, hoc excel nang cao mien phi, học excel online […]

Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 11 Hàm Rank, Lookup, IF, Today, Year

Hướng dẫn thực hành chi tiết giúp bạn làm chủ excel từ cơ bản đến nâng cao. Download tài liệu: Loạt video này hướng dẫn các bạn thực hành chi tiết thông qua các ví dụ cụ thể. Phù hợp cho các bạn muốn: học excel văn phòng, học excel cấp tốc, hoc excel nang […]