Top 10 hàm Excel trong kế toán

Top 10 hàm excel quan trọng nhất trong kế toán:
00:25 Hàm Round
03:41 Hàm VLOOKUP
06:52 Hàm TRIM
09:25 Hàm AGGREGATE
13:14 Hàm IF
16:50 Hàm EOMONTH
20:21 Hàm EDATE
21:36 Hàm WORKDAY.INTL
24:28 Hàm SUMIFS
30:36 Hàm COUNTIFS

— Contact —
👉 Email: excel.chicken@gmail.com

— Donate —
💸 Paypal: excel.chicken@gmail.com
💸 ViettinBank: 101871902505 Nguyễn Văn Trí
————–
Link tải file thực hành:
(vào tệp(file)–chọn tải_xuống(download)–chọn excel)
—————–

#Gaexcel #Gà_excel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *