Ứng Dụng VBA Excel | Bài 06 chuyển file PDF sang file Excel

0
82

Link tải file thực hành: http://bit.ly/pdf2excel
Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
Facebook hỗ trợ: https://www.facebook.com/excelchicken

Bài giảng này mình sẽ hướng dẫn các bạn một trong những ứng dụng VBA Excel là chuyển file từ PDF sang file Excel.

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao

LEAVE A REPLY