Viêm cân và viêm cơ hoại tử có thể do vi khuẩn kỵ khí hoặc hỗn hợp vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí gây ra. Đây là một bệnh nặng tổn thương phần mềm sâu với tỷ lệ tử vong khá cao.

Để tìm hiểu về bệnh viêm cơ hoại tử cũng như cách điều trị qua bài viết của ThS. Phạm Nguyễn Hoàng xin mời các bạn tìm đọc trên tuần báo Sức khỏe&Đời sống Số Thứ 5 ra ngày 12/2/2009 – Số 25 (2390).

LEAVE A REPLY