Căn hộ hai tầng đáng mơ ước tại Canada

Với độ rộng 6.000 feet, 11 phòng tắm, 5 phòng ngủ cùng một vài căn phòng khác thì căn hộ hai tầng này đúng là niềm mơ ước đối với nhiều gia đình.

fcf0d558fbee7f66f3f3e6cb20016dac Căn hộ hai tầng đáng mơ ước tại Canada

2d95eda1ebe0204bc6f15dc700fb44ef Căn hộ hai tầng đáng mơ ước tại Canada

4e3ebe3c96e8bb11bca66b79e652c75c Căn hộ hai tầng đáng mơ ước tại Canada

37db4c6816a9576efda55620064ea0d0 Căn hộ hai tầng đáng mơ ước tại Canada

78b23630b7aef03305b23d1ceffca1ee Căn hộ hai tầng đáng mơ ước tại Canada

93f7f1bcbe74fbf822173f30b217b095 Căn hộ hai tầng đáng mơ ước tại Canada

1782259aaad10b713f72f7b80685534a Căn hộ hai tầng đáng mơ ước tại Canada

a807fba31bef221bd825a4ac3369dc7d Căn hộ hai tầng đáng mơ ước tại Canada

c1e7c18e04f4458697b6ec3cecfd7a07 Căn hộ hai tầng đáng mơ ước tại Canada

e5f1b185513c22e765f9bd0c8207cd98 Căn hộ hai tầng đáng mơ ước tại Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *