Ngôi nhà bình dị giữa chốn làng quê thanh bình tại Whistler, Canada

Battersby Howat Architects Inc. đã kết hợp gỗ, đá thiên nhiên và cả kính để tạo nên một ngôi nhà bình dị giữa chốn làng quê thanh bình tại Whistler, Canada. Khác với vẻ ngoài giản dị và bình thường, nội thất ngôi nhà là sự hoà quyện giữa nét cố kính và sự hiện đại nhưng vô cùng ấm cúng.

fec19db8cf6f8e8f1ec536f8d06bbf37 Ngôi nhà bình dị giữa chốn làng quê thanh bình tại Whistler, Canada

8fbcf0a34f889727fbc61c9a0fdb1d34 Ngôi nhà bình dị giữa chốn làng quê thanh bình tại Whistler, Canada

81ed5fe0271728270d3f394d7f4e920f Ngôi nhà bình dị giữa chốn làng quê thanh bình tại Whistler, Canada

295c9c9aa4560b23aa744e47ce1b6aff Ngôi nhà bình dị giữa chốn làng quê thanh bình tại Whistler, Canada

f58e2c09387684a952de268bba921685 Ngôi nhà bình dị giữa chốn làng quê thanh bình tại Whistler, Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *