Ngôi nhà gỗ ấn tượng tại Canada

Tọa lạc tại một khu vực khá yên bình cạnh một con sông của Canada. Ngôi nhà này đúng với tên gọi là nhà gỗ với lối thiết kế ấn tượng cùng kích thưởng khá lớn của nó.

fb6916b9029711685243c377cb920387 Ngôi nhà gỗ ấn tượng tại Canada

8d89cb4465e498b5fe189ba500861761 Ngôi nhà gỗ ấn tượng tại Canada

a6f64dd7428a0650bbb37ed8187cdab9 Ngôi nhà gỗ ấn tượng tại Canada

b93d86a7e7996a228fb5d7e3b85ea45e Ngôi nhà gỗ ấn tượng tại Canada

ba8436fee926435651d1b618d70d1b9f Ngôi nhà gỗ ấn tượng tại Canada

bf249aab9fd9623929d9f2c1e8451531 Ngôi nhà gỗ ấn tượng tại Canada

d1dbd5e0fc64f01c70bf84d3334170c6 Ngôi nhà gỗ ấn tượng tại Canada

ee2f44c2df5f70fe80fb71508b77c49c Ngôi nhà gỗ ấn tượng tại Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *