Ngôi nhà gỗ ấn tượng trên dãy Pyrennee

Với kiến trúc độc đáo cùng lối thiết kế tuyệt vời, ngôi nhà gỗ khá ấn tượng cả khi bạn nhìn từ phía bên ngoài và bên trong. Các kiến trúc sư của Sola-Morales đã khá khéo léo và sáng tạo khi tạo nên bộ mặt tuyệt vời cho ngôi nhà này.

ff8fd73ad47d1300752843e3d0ffd1f8 Ngôi nhà gỗ ấn tượng trên dãy Pyrennee

1f7f849cd5564d58bb15247e9ce02fa2 Ngôi nhà gỗ ấn tượng trên dãy Pyrennee

21f5ce1b440cf6a39313ecbbbf515873 Ngôi nhà gỗ ấn tượng trên dãy Pyrennee

56a80695321b564be80e35d9a995dc31 Ngôi nhà gỗ ấn tượng trên dãy Pyrennee

84cda946bd070090e1357589c61ea659 Ngôi nhà gỗ ấn tượng trên dãy Pyrennee

97a165c29becc00e5ce1110966c0f039 Ngôi nhà gỗ ấn tượng trên dãy Pyrennee

3560e2de661c4884859aeaa8a580e2dc Ngôi nhà gỗ ấn tượng trên dãy Pyrennee

8668b59cea10195ed75d3e764046f9ca Ngôi nhà gỗ ấn tượng trên dãy Pyrennee

b5f42c358dbfd55b8ebae69cbc70199d Ngôi nhà gỗ ấn tượng trên dãy Pyrennee

cffb2aacf8bb78fc92af909a8b689d25 Ngôi nhà gỗ ấn tượng trên dãy Pyrennee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *