Ngôi nhà hiện đại nằm giữa vùng tuyết phủ trắng xóa

Via Sauvagia residence nằm giữa vùng tuyết phủ trắng xóa của vùng Quebec, Canada này là một kiến trúc hiện đại hòa quyện tinh tế với thiên nhiên hoang dã xung quanh giúp mang đến không gian sống thư thái, trong lành cho mọi người.

d12875d2241408cf1794cd9b6e09ff00 Ngôi nhà hiện đại nằm giữa vùng tuyết phủ trắng xóa

2b04f98360ea3c880d8f3e5dcb1958e5 Ngôi nhà hiện đại nằm giữa vùng tuyết phủ trắng xóa

3a0999d3ea671ffaa2cc133dc9d0081f Ngôi nhà hiện đại nằm giữa vùng tuyết phủ trắng xóa

4e9af74200058d90def654801e1ee4e5 Ngôi nhà hiện đại nằm giữa vùng tuyết phủ trắng xóa

8ed99c7f74298e49fbe0a65e50a263b5 Ngôi nhà hiện đại nằm giữa vùng tuyết phủ trắng xóa

34b9a78e3f34120a09316142f5c69074 Ngôi nhà hiện đại nằm giữa vùng tuyết phủ trắng xóa

36e9f31379b9f2954430b40f0dbb42d5 Ngôi nhà hiện đại nằm giữa vùng tuyết phủ trắng xóa

36653c3a66415b9149861e12224a4c6b Ngôi nhà hiện đại nằm giữa vùng tuyết phủ trắng xóa

375779 a Ngôi nhà hiện đại nằm giữa vùng tuyết phủ trắng xóa

c2dbccfee408f9ad8b7635671c50b9ae Ngôi nhà hiện đại nằm giữa vùng tuyết phủ trắng xóa

Theo decorreport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *