Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Được thiết kế bởi Pb Elemental, ngôi nhà tại Canada với tên gọi Beachaus I mang đến lối kiến trúc hiện đại kết hợp với lối thiết kế đầy sáng tạo và nội thất sang trọng.

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Ngôi nhà với thiết kế đầy sáng tạo tại Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *